Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 27 tháng 08 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:50 28/12/2013  

Công tác chuẩn bị thi IOE cấp huyện năm học 2013 - 2014
Thực hiện thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện năm học 2013-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn sô 2237/SGDĐT-GDTrH, ngày 13 tháng 11 năm 2013 về việc hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế.

Nay, Phòng GD&ĐT Phú Vang hướng dẫn cụ thể cuộc thi cấp huyện vòng thi 21 như sau:

1. Thời gian thi:

Vòng thi cấp Huyện cho cấp Tiểu học, THCS được tổ chức vào ngày 11/1/2014 với khung giờ thi cho các khối như sau:

- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’

- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’

- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’

- Khối lớp 6: từ 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 7: từ 14h30’ đến 15h00’

- Khối lớp 8: từ 16h30’ đến 17h00’

- Khối lớp 9: từ 15h30’ đến 16h00’

+ Học sinh tham gia dự thi của các khối lớp có mặt tại trường trước 15 phút để chuẩn bị vào thi.

2. Địa điểm thi: Các trường tự bố trí địa điểm thi cho học sinh trường mình( các trường báo cáo địa điểm thi nếu tổ chức ngoài nhà trường)

3. Giám thị: Được hoán chuyển giữa các trường ( sẽ có thông báo sau)

Các trường có trách nhiệm phân công 2 giáo viên đến trường bạn coi thi (cử 01 giáo viên Tin học và 01 giáo viên Tiếng anh)

      Các trường phải có đủ giám thị cho từng phòng thi, sau khi thi xong giám thị lập biên bản có xác nhận của hiệu trưởng đồng thời kèm danh sách học sinh tham gia thi (có chữ ký của học sinh) và gửi về Bộ phận phổ thông Phòng GD&ĐT ngày 14/01/2014.

4. Điều kiện học sinh dự thi: 

+ Tất cả những học sinh từ khối 3 đến khối 9 đã tham gia thi vòng thi cấp trường và phải vượt qua vòng thi tự luyện thứ 20 trước ngày 11/01/2014.

+ Tất cả những học sinh được chọn tham gia dự thi vòng thi cấp huyện có họ tên không đúng, không đầy đủ họ tên, chữ lót và họ tên không có dấu cần khai báo lại thông tin theo đúng qui định.

+ Học sinh sử dụng mã dự thi ID cấp trường thì thi cấp huyện dùng mã ID đó, Phòng không giải quyết mã ID khác.

Số lượt xem : 6827